C-Z Lättbalk

C-Z lättbalkar kombinerar lätt vikt och styrka i tak, fasader och skiljeväggar. Den höga bärigheten gör det möjligt att öka avståndet mellan stommarna och lättbalksformaten är utformade för att passa i de vanligaste dimensionerna på isolering. Vid behov kan vi även förstansa lättbalkarna med hål för monteringsbult.
C-Z lättbalkar finns i galvad S350 kvalité, i tjocklekar 1,00 / 1,20 / 1,50 / 2,00 / 2,50 och 3,00 mm.

Dimensioner (h): 100 – 300 mm
Tjocklek: 1,00 – 3,00 mm
Toleranser
Längd: +15 /-5 mm
Profilhöjd (h): +2/-2 %
a-flänsbredd: +2/-1 mm
c-flänsbredd: +1/-1 mm
Kantavstyvningsbredd (d): +4 mm/-5 %
Sidokrokighet: +0.10/-0.15% av balklängd
Skevhet: +1/-1 grad per löpmeter
Hörnvinklar: +3/-3 grader
Radie: +1/-1 mm