När det gäller taksäkerhet har vi valt att samarbeta med CWL som har lång erfarenhet, specialiserade på taksäkerhet och snabbmonterade och ett brett sortiment av säkra produkter

Taksäkerhet

Ja, vad säger då regelverket kring taksäkerhet. Det ser lite olika ut beroende på hur huset ser ut, hur högt huset är exempelvis. Men i allmänhet så säger bestämmelserna att oavsett vem det är som utför sotning, snöröjning eller någon form av reparation så ska det vara säkert att beträda taket. Och även om det är du själv och inte en sotare eller en byggnadsarbetare som utför arbetet på taket så är ska det ses som en arbetsplats, vilken följer de regler som regleras i Plan- och bygglagen samt i Boverkets föreskrifter.

Nu låter det kanske avancerat att läsa både lagar och föreskrifter för att se till att det håller måttet. Men lite mer kortfattat och allmänt så kan säga att taket måste vara halksäkert och att en normal person inte ska kunna trampa igenom taket. I övrigt så ska det också finnas vissa tillträdesordningar och skyddsordningar på plats som är typgodkända enligt bolagen.

Taksäkerhet – bostadshus

Det finns som sagt en del allmänna föreskrifter för taksäkerhet att följa, sen finns det även mer specifika föreskrifter samt råd. Vanligtvis så är det när ett hus överstiger åtta meters höjd och har en skarpare takvinkel än 45 grader som särskilda föreskrifter gäller. På hus som understiger detta så lämpar det sig med taksteg som också kan kompletteras med en förankringsanordning för säkerhetslina. Ett fullgott alternativ till detta är att ha en takstege i stål eller aluminium som är försedd med nockkrok. Förankringsanordningen ska göra det möjligt för den som beträder taket att använda säkerhetslinan över hela taket och därför så måste det finnas ett flertal förankringsanordningar på taket. Detta behöver dock inte nödvändigtvis vara speciella säkerhetsförankringar, utan även andra saker som exempelvis gångbryggor, takstegar och nockräcken fungera som förankringar.

För att komma upp på taket fungerar det bra med en vanlig stege. Se dock till att den når cirka en meter över takfoten och att den har ett fungerande glidskydd – en mycket billig livförsäkring.

Takskydd för snöras

Det är inte alltid som tak behöver skydd för snöras, men om det finns risk för att snö ska rasa ner på en person eller på exempelvis ett fordon, ja då finns det uppenbara anledningar för att installera ett snörasskydd. Det är framförallt just på de ställen det finns risk för att någon eller något skadas som det är väsentligt att ha ett skydd. Ibland kan det dock finnas en poäng att ha ett längre snöskydd för att snöns tyngd ska fördelas jämnare på taket.

Kom till sist ihåg att oavsett om det är ett snörasskydd, en stege eller ett halkskydd så är det alltid viktigt att se till att underhålla och byta ut om det behövs. Tumma inte på säkerheten på taket.
Vår leverantör av taksäkerhet

Färger