När det gäller taksäkerhet har vi valt att samarbeta med CWL som har lång erfarenhet, specialiserade på taksäkerhet och snabbmonterade och ett brett sortiment av säkra produkter

Regelverk taksäkerhet

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för taksäkerheten. Viktigt är att det finns rejäla skydd och säkerhetsåtgärder så att det inte sker en olycka. Där samarbetar vi med CWL som har lång erfarenhet, är specialiserade på taksäkerhet och har ett brett sortiment av säkra produkter. Oavsett vem som utför sotning, snöröjning eller någon form av reparation ska det vara säkert att beträda taket och reglerna i Plan- och bygglagen samt i Boverkets föreskrifter ska efterlevas. Taket måste vara halksäkert och ingen som vistas där uppe ska kunna trampa igenom. Typgodkända tillträdes- och skyddsordningar ska också finnas.

Taksäkerhet – bostadshus

Om ett hus överstiger åtta meter i höjd och har en skarpare takvinkel än 45 grader gäller särskilda föreskrifter. På hus med lägre höjd lämpar det sig med takstege som också kan kompletteras med en förankringsanordning för säkerhetslina. Ett fullgott alternativ är att ha en takstege i stål eller aluminium som är försedd med nockkrok. Förankringsanordningen ska göra det möjligt för den som beträder taket att använda säkerhetslinan över hela taket och därför måste det finnas ett flertal förankringsanordningar på taket. Det behöver dock inte vara speciella säkerhetsförankringar. Även andra gångbryggor, takstegar och nockräcken kan fungera som förankringar. För att komma upp på taket fungerar det bra med en vanlig stege. Se till att den når cirka en meter över takfoten och att den har ett fungerande glidskydd.

Takskydd för snöras

Tak behöver inte alltid skydd för snöras, men om det finns risk för att snö kan skapa skador bör man montera snörasskydd. Ibland kan det också finnas en poäng att ha ett längre snöskydd för att snöns tyngd ska fördelas jämnare på taket.

Vår leverantör av taksäkerhet

Färger